Az RC6 modul bemutatása (Vasbeton keresztemetszetek feszültséganalízise)

RC6 modul: Vasbeton keresztmetszet feszültséganalízise Eurocode és SIA (svájci) szabványok szerint

Az RC6 modul által kínált lehetőségek, 1:

Az RC6 modullal vasbeton gerendák és oszlopok feszültséganalízise hajtható végre Eurocode és SIA szabványok alapján.

A feszültséganalízis megadja a keresztmetszet pontjaiban, így a betonban és a betonacélban a nyúlásokat és feszültségeket, melyeket többek között pl. fáradásvizsgálathoz vagy a beton repedésmentességének igazolásához használhatunk fel.

A modul figyelembe veszi:

 • az alkalmazott vasalást
 • a beton és betonacél nemlineáris tulajdonságait
 • a beton berepedését

Az RC6 modul által kínált lehetőségek, 2:

A programmal vizsgálható bármilyen vasalással ellátott vasbeton rúdelem, legyen az:

 • egyenes vagy íves tartó
 • állandó vagy változó keresztmetszetű elem.

A feszültséganalízishez használt igénybevételek származhatnak:

 • teheresetből, teherkombinációból
 • dinamikus számítás közbenső lépéséből
 • válaszspektrum analízis eredményéből
 • nemlineáris számítás közbenső lépéséből
 • burkoló igénybevételekből
 • mértékadó kombinációból

egyedileg definiált felhasználói igénybevételekből.

A modul indítása

Pirossal keretezett gomb felül

Az RC6 modul a vasbetontervezés fülön az ikonsor jobb oldalán kapott helyet.

Az ikonra kattintva kijelölhető a vizsgálni kívánt, alkalmazott vasalással ellátott vasbeton rúdelem.

Fontos: egyszerre csak egy ilyen rúdelem vizsgálható!

A rudat kiválasztva megjelenik az RC6 modul számítási ablaka.

Vizsgált pozíció és igénybevételek

A legördülő listából (fent – FR 1+) kiválasztható, hogy mely igénybevételre vizsgáljuk a keresztmetszetet:

 • Tehereset
 • Teherkombináció
 • Burkoló
 • Mértékadó kombináció
 • Nemlineáris számítás közbenső lépése
 • Dinamikus számítás adott időponthoz tartozó megoldása

A feszültséganalízis a (lent – Keresztmetszeti hely) rúd tetszőleges keresztmetszetére elvégezhető a vizsgált keresztmetszet pozíciójának megadásával.

Felhasználói igénybevételek

A felhasználói igénybevételek táblázatban új adatsorok hozzáadásával tetszőleges felhasználói igénybevételek rendelhetők és menthetők az elemhez.

A megadott igénybevételekre elvégzett feszültséganalízis eredmények csak táblázatos formában tekinthetők meg.

Számítási paraméterek

A számítási paraméterek a balról a 6. ikonra kattintva érhetőek el.

 

Számítási paraméterek

Anyagok:

 • Betonminőség
 • Betonacél minőség

Ezek alapján a program automatikusan felveszi a feszültség-alakváltozás függvényeket.

Az anyagminőség eltérhet a vasalás definiálásakor megadott anyagminőségtől.

Igénybevételek típusa.

Lehetőség van a földrengési igénybevételek módosítására is egy szorzó figyelembevételével.

Beton anyagmodell választása:

 • bilineáris
 • parabola
 • nemlineáris
 • egyedi

Szűrési feltétel: a szűrési feltétellel definiálható, hogy burkoló vagy mértékadó kombinációk esetén az egyes esetek/megoldások közül mely komponens alapján történjen a mértékadó eset kiválasztása és ábrázolása.

Anyagmodellek (Eurocode)

Az Eurocode alapján 4 féle betonmodell vehető figyelembe:

 

!!!!!!!! A betonacél viselkedésének modellezése bilineáris anyagmodellel történik.

 

Anyagmodellek (SIA)

A SIA szabvány esetén az egyedi és a szabványos parabola betonmodell definiálható:

 

!!!!!!!!!! A betonacél viselkedésének modellezése bilineáris anyagmodellel történik.

 

Számítás

A kiválasztott elem megadott pozíciójú keresztmetszetére a program automatikusan elvégzi a feszültséganalízist a definiált igénybevételekkel.

A feszültséganalízis célja a megadott igénybevételekre meghatározni a kétirányú görbületet és a súlyponti megnyúlást.

A program úgynevezett „fiber modell” segítségével integrálja az alakváltozásokkal kompatibilis igénybevételeket az y és z lokális tengelyekhez tartozó görbületek és a súlyvonal megnyúlása alapján.

Mivel a feladat nemlineáris és nem folytonos, ezért az egyensúlyi helyzet iteratív módon, a feladat jellegzetességeit kezelni képes kereső algoritmussal található meg.

Az RC6 modulba egy genetikus algoritmus alapú heurisztikus algoritmus került beépítésre.

Grafikus eredmények

Az automatikus számítás után a program megjeleníti a legfontosabb eredményeket:

I. Keresztmetszet a nyomott zóna jelölésével

II. Alakváltozási ábra:

1)Húzott oldal

2) Súlypont

3) Nyomott oldal

III. Feszültségábra:

4) Legszélső húzott betonacél feszültég

5) Legszélső nyomott betonacél feszültség

6) Nyomott oldali betonfeszültség

IV. Számítási eredmények infópanel

A számítás során fellépő hibákról a program a feszültséganalízis lefutása után közvetlenül, illetve az

eredménytáblázatban tájékoztatja a felhasználót.

Lehetséges hibák:

 • Az algoritmus nem talált egyensúlyi állapotot, a feszültséganalízist meg kell ismételni (újraszámítás gomb).
 • A igénybevételek által meghatározott pont a keresztmetszet teherbírási felületén kívülre esik.

Amennyiben burkoló, vagy mértékadó teherkombináció van kiválasztva, akkor a program az analízist számos kombinációra elvégzi és csak a mértékadó eredményeket ábrázolja (lásd számítási paraméterek).

 

Az információs panelen további fontos adatok találhatóak:

Számítási paraméterek

Az ábrázolt megoldáshoz tartozó igénybevételek

A talált egyensúlyi megoldásból származó és a kiegyensúlyozatlan igénybevételek (azaz a hiba mértéke).

Az egyensúlyi helyzetet leíró geometriai paraméterek:

súlyponti alakváltozás

lokális y tengely körüli görbület

lokális z tengely körüli görbület

nyomott zóna magassága

húzott betonacélok súlypontjának távolsága a nyomott peremtől

 

Táblázatos eredmények

A táblázat ikonra kattintva a feszültséganalízis eredményei közvetlenül nyithatóak meg táblázatos formában.

Itt az összes vizsgált igénybevételre megtalálhatóak a részletes eredmények.

Eredmények dokumentálása

A program többi moduljában már megszokott módon lehetőség van mind a grafikus, mind a táblázatos eredmények esetén az ablakban látható ábra/táblázat:

1)vágólapra másolására (és ezt követően dokumentációba való beillesztésére)

2)közvetlen nyomtatására

3)rajztárba/dokumentáció-szerkesztőbe való mentésére.