AxisVM X6 újdonságai

Intelligens parancssor és kereső

Az AxisVM legtöbb parancsa és beállítása közvetlenül is meghívható az intelligens keresőből.

A beírt szöveget nem csak a kifejezés elején keresi, hanem annak belsejében is, de azok a kifejezések, melyek a beírt szöveggel kezdődnek, a lista elejére kerülnek. A lista tartalma függ attól is, melyik fülön vagyunk. Statika fülön pl. megjelennek a kiválasztható eredménykomponensek, az Elemek fülön értelemszerűen nem. A teheresetek neve viszont mindkét fülön bekerül a listába.

További funkciók: elemek keresése sorszám alapján, elemek kijelölése tulajdonságuk alapján (anyag, ill. vonalelemeknél szelvény, hossz, excentricitás, tartományoknál terület, vastagság szerint), bármely eredménykomponens értéke szerint, akár többszörös feltételekkel.

A kereső a Beállítások/Alapbeállítások ablakban is támogatja a beállítások közötti keresést.

A kereső a Billentyűparancsok ablakban is használható:

INTELLIGENS PRANCSSOR: Fókuszban az intelligens megoldások : rendkívül sokrétűen használható kereső és szűrő parancssor modell építés és eredmény lekérdezés közben is.

Elemek keresése eredménykomponensenként határértékek szerint / Elemek kijelölése tulajdonságok szerint / Valamennyi parancs gyors elérése a parancssorból.

Előre definiált ablakelrendezések az Ablakok menüben

A felosztott ablakokban eltérő nézetek jelennek meg.

 

Nézetablak beállítások: Váltsunk nézőpontot gyorsan, egyszerűen! Előre definiált nézet beállítások használata.

Továbbfejlesztett szűrő a kijelölő palettához

Szűrés speciális tartományok típusa (sűrűbordás, üreges, trapézlemezes, XLAM, stb.) szerint is.

A paletta megjegyzi az utolsóként beállított szűrési feltételt.

Logikai részletek speciális tartományok szerint

A logikai részletek nemcsak végeselem típusonként vagy építészeti funkció szerint válogatják szét a tartományokat, hanem a speciális tartományok típusa szerint is.

Hálóellenőrzés a szabad élek kijelölésével

A funkció kijelöli azokat az éleket, melyekhez csak egy felületelem csatlakozik. Így megtalálhatóak azok a hálógenerálási problémák, ahol például egy fal és födém vagy két födém hálója valamilyen szerkesztési hiba miatt nem illeszkedik.

Hálóellenőrzés: Hogy meneküljünk a hálózás csapdájából? Szabad élek automatikus kijelölésével könnyen megkereshetők a szerkesztési pontatlanságok, nem csatlakozó elemek.

További grafikus szimbólumok testreszabása

Rúdvégi és élmenti csuklók szimbólumainak színe és mérete állítható.
Rúd/bordaelemek logikai és excentrikus tengelyéhez eltérő szín és vonalvastagság rendelhető.
Különböző feliratok (csomópontszám, anyag, szelvény, stb.) alapértelmezett színe és mérete állítható.

Virtuális sávok automatikus mozgatása a szerkezettel

Raszterhálók másolása

A másolat módosításával könnyebb szintenként kis mértékben eltérő raszterhálókat felvenni.

Új AxisVM komponens Rhinohoz és Grasshopperhez.

Új plugin parametrikus felületi hálógeneráláshoz.

Az SAF interfész terheket is importál és exportál. (SAF modul)

A Tekla interfész rúdvégi csuklókat és csomóponti, vonalmenti támaszokat is exportál és importál. (TI modul)

Új parametrikus szelvénytípusok: mindkét irányban kiékelt I, I kereszt, SFB, IFB, szimmetrikus és aszimmetrikus HSQ szelvények.

Szelvények:

https://youtu.be/1uA8IaFx8nI

Külpontos rúdelemek

ey és ez külpontosság megadása a szelvény befoglalóján választott illesztési ponttal vagy numerikusan, felfekvő elemek esetén automatikus illesztéssel. Szabályozhatóak az excentrikus kapcsolódás merevségei is.

 

Külpontosság, 2 film:

https://youtu.be/eSQsctGMhxw

https://youtu.be/gaU1F1LZM-k

Winkler-Pasternak rugalmas ágyazás

Újfajta felületi támasz nyírás modellezésével.

Új 7 szabadságfokú rúdelem (új 7DOF modul)

Az öblösödési, hetedik szabadságfok figyelembevételével modellezhető a keresztmetszet vetemedése. Gátolt csavarás esetén figyelembe vehető a többlet normálfeszültség:

7DOF modul – 7 szabadságfokú rúdelem

https://youtu.be/23hV3b-hsag

Csomóponti támaszmerevségek átvehetők Excel táblázatból.

Teheresetek a Terhek fülön tehercsoportok szerint rendezett legördítő listából választhatóak

Új teherszétosztó funkciók

Terhek szétosztása több teheresetbe szintek vagy raszterek szerint.

Tehercsoport valamennyi terhének egyidejű megjelenítése tehereset szerinti színkódolással

Szélterhek generálása CFD modell alapján (új CFD modul)

A modellt STL formátumon keresztül exportálva a szélterhek áramlástani szimulációval vagy szélcsatorna kísérlettel meghatározhatóak, majd statikus vagy dinamikus terhekként importálhatóak.

Áramvonalak Ansys Fluent szoftverben, illetve a deformált alak AxisVM-ben.

 

CFD (Áramlástani modul)

https://youtu.be/60tgIYSUMuU

Hó- és szélterhek színkódolása

Külpontossággal megadható koncentrált vagy megoszló terhek rudakra és bordákra

A nyomaték-komponensek helyett megadható a teher ey és ez külpontossága is.

Többszörös terhek kezelésének beállítása.

Szabályozható, mi történjék, ha azonos pozicióra eltérő vagy azonos intenzítású terhek kerülnek.

Felületi és vonalmenti terhek alapértelmezett színe állítható.

Szabályokkal megadható mértékadó tehercsoport-kombinációk.

Minden sor külön szabályt jelent. Beállíthatók a kötelezően együttműködő és az együtt kiemelendő tehercsoportok is.

Megadhatók a földrengésteher irányai.

Mozgó terhek definiálása teherpanelekre is.

A teherpanelek átlátszósága is szabályozható.

Tulajdonságszerkesztőben a kijelölés kiterjesztése azonos erőkomponenssel megadott terhekre.

 

Imperfekt geometria előállítása kihajlási alakok felhasználásával (új IMP modul).

Imperfekt geometria figyelembe vétele

https://youtu.be/nXfZKhZ-hjQ

Nemlineáris számítás az ULS kombinációk nemlineáris eredményeinek burkolójából számított vasmennyiséggel.

Korábbi verziókban csak tényleges vagy mértékadóból számított vasalással lehetett.

Eredménymegjelenítés látványterven is.

Rúdszerkezeteknél normálfeszültségek keresztmetszeten belüli eloszlásának megjelenítése látványterven.

Felület feszültségek, vasmennyiségek és repedéstágasság, egyidejű alsó/felső megjelenítése látványterven (RC1 modul)

 

Tovább színesedik az AxisVM :). Eredmények megjelenítése látványterven.

Új mértékadó számítási mód

Félautomatikus esetben beállítható, hogy az SLS kombináció szerint számolandó eredmény­komponenseknél melyik SLS kombináció szerint képezze a program a mértékadó értéket.

Elemek kijelölése, ahol valamely eredménykomponens egy megadott érték alatt vagy fölött van.

Lásd: intelligens parancssor

Kétszínű pozitív/negatív színskála funkció.

A (min–0) és (0–max) értéktartományok jelennek meg kék, ill. piros színnel.

Új színskála-beállítás.

A színskálához beállított egyedi értéktartományon kívül eső feliratok kikapcsolása.

Minimum/maximum keresés új funkciókkal.

Kiválasztható, hogy mely szélsőértéket (min./max.)  jelenítjük meg, és megtartjuk-e a kijelölést pl. a Csak a kijelölt elemek megjelenítése funkcióhoz.

 

Az Eurocode norvég nemzeti mellékletének támogatása.

Repedéstágasság eredmények számított és tényleges vasalásra is (RC1 modul).

Acélméretezés tervezési számítás kiegészítése az effektív keresztmetszeti paraméterekkel és oldalirányú megtámasztásokkal (SD1 modul).

Vasbeton gerenda mértezési számításának gyorsítása több szálon futtatással (RC2 modul).

Kihasználtsági táblázatok vasbeton oszlopokhoz, vasbeton falakhoz és téglafalakhoz a központi táblázatkezelőben (RC2, RC5, MD1 modulok).

Vasbeton oszlopok kihasználtság értékei a többi eredményhez hasonlóan a modellen ábrázolhatók (RC2 modul).

Trapézlemezes vasbeton födémek vasalásának számítása (RC1 modul).

Új táblázat a táblázatkezelőben a számított vasmennyiségek tartományonkénti fajlagos kimutatásához (RC1 modul).

Vasbeton falak nyírási méretezése (RC5 modul).

Vasbeton oszlopokhoz tervezési számítás (RC2 modul).

Előre definiált ablakfelosztások oszlopvasalás ellenőrzés dokumentálásához (RC2 modul).

Oszlopvasalásnál egyedileg megadott igénybevétel értékek mentése az oszloppal együtt (RC2 modul).

Oszlopvasalás táblázatba vágólapon keresztül is beilleszthetők egyedi igénybevétel sorok (RC2 modul).

Újdonságok a csavarozott kapcsolat méretezésében (SC1 modul).

Hajlítónyomaték figyelembe vétele karimás csőkapcsolat esetén.

Kétoldali övheveder csavarozott gerenda illesztés esetén.

Belső övheveder oszlop-gerenda homloklemezes kapcsolat esetén.

7DOF MODUL – 7 SZABADSÁGFOKÚ RÚDELEM

A modul segítségével csomópontonként 7 szabadságfokkal rendelkező rúdelemek definiálására nyílik lehetőség, melyek a 7. szabadságfok segítségével képesek leírni a rúd öblösödését.

A nem körszimmetrikus szelvények csavarása esetén a keresztmetszet pontjai kilépnek a síkból, melyet öblösödésnek nevezünk. Amennyiben az öblösödés szabadon létrejöhet, szabad csavarásról beszélünk, ellenben, ha ezen mozgás gátolt, akkor gátolt csavarásról. Az öblösödést gátolhatja például a megtámasztás, koncentrált csavarónyomaték. A gátolt csavarás hatására a rúdelemben normálfeszültségek ébrednek.

Oszlopok, gerendák, vékonyfalú szelvények gátolt csavarásának hatása számottevően befolyásolhatja a feszültségek eloszlását, melyet a tervezőknek figyelembe kell venniük a szerkezet igazolásánál, a szerkezeti méret meghatározásánál. Kifordulásra érzékeny elemekből felépülő szerkezetek esetén is különösen fontos az öblösödési szabadságfok figyelembevétele.

Követelmények / ajánlások: a modul az alapcsomagok (analízis lehetőségek) kiegészítője, mely az öblösödésre hajlamos rúdszerkezetek vizsgálatánál mindenképp javasolt.

A 7DOF modul szabványfüggetlen.

JELLEMZŐK

 • vékonyfalú acélszerkezetek esetén használandó elemtípus
 • az úgynevezett öblösödési átvitel Basaglia et al. [1] munkája alapján vehető fel. Mivel az öblösödési szabadságfok a rúdszerkezethez rendelt szabadságfok, ezért egy csomóponthoz csatlakozó, különböző rúdelemek öblösödési szabadságfoka nem minden esetben azonos a rúdvégen. Az öblösödés átvitele a csomópont szerkezeti kialakításától függ, melyet a programban átviteli szorzótényezővel lehet megadni
 • nemlineárisan rugalmas, vagy képlékeny anyagmodell esetén a szoftver figyelembe veszi a gátolt csavarás következtében kialakuló többletfeszültségeket

[1] C. Basaglia, D. Camotim, N Silvestre. Torsion warping transmission at thin-walled frame joints: Kinematics, modelling and structural response, Journal of Constructional Steel Research (69), 2012

RÉSZLETEK

DEFINIÁLÁS

A 7 szabadságfokú csomópontokkal rendelkező rúdelem típust a vonalelemek definiálásánál lehet kiválasztani.

7DOF - definiálás

SZERKEZETI KIALAKÍTÁSOK ÉS AZ ÖBLÖSÖDÉSI ÁTVITEL

A diagonális kialakítású csomópont teljes-közvetlen, a boksz teljes-közvetett, míg a boksz-diagonális kialakítás merev átvitelt biztosít.

Pontosabb vizsgálatok alapján alkalmazható a fenti típusokhoz rendelt átviteli tényezőktől eltérő is.

7DOF - szerkezeti kialakítások és az öblösödési átvitel

ÖBLÖSÖDÉSI ÁTVITEL BEÁLLÍTÁSA CSUKLÓ SEGÍTSÉGÉVEL

Az öblösödési átvitel a rúdvégi csuklók ablakban állítható be. A csomópont kialakításától függően beszélhetünk teljes-közvetett, teljes-közvetlen, illetve merev átvitelről.

7DOF - öblösödési átvitel beállítása csukló segítségével

 

A méretezési szabványok csak a geometriai értelemben közel szabályos szerkezetek esetén adnak útmutatást a szélhatáshoz tartozó nyomástényezők felvételére (SWG modul). Bonyolultabb vagy összetettebb geometriájú szerkezetek tervezése során ezeket már nem lehet alapul venni, a nyomástényezőket a tervezőnek kell meghatároznia áramlástani szimuláció és/vagy szélcsatorna kísérlet alapján.

A CFD interfész modul ebben nyújt hathatós segítséget a tervezőnek: a külső programokban elvégzett áramlástani szimulációk szél terhelését importálja az AxisVM modell elemeire, mellyel a statikai méretezéshez szükséges, állandósult áramlásból származó nyomásértékek vehetőek fel a szerkezeten.

Az interfész működése általános, segítségével egyéb áramló közegek (pl.: folyadék) okozta nyomásértékek is definiálhatóak.

Követelmények / ajánlások: a szabvány által nem támogatott szerkezetek külső programban történő áramlástani szimulációs vizsgálatainak adaptációjához használható.

A CFD modul szabványfüggetlen.

JELLEMZŐK

 • szabvány által nem tárgyalt, szabálytalan geometriájú, vagy egyedi terhelésű szerkezetek esetén javasolt a használata
 • csak állandósult (statikus) nyomásérték felvételére használható, dinamikus teher felvételére jelenleg nem
 • CFD szimulációkból származó nyomásértékeket interpolálja a szerkezet felületelemeinek valós kontúrján
 • az eljárásnak elegendő a mérések térbeli koordinátáinak és a hozzájuk tartozó nyomásértékeinek megadása, melyből a program definiálja a felületekre merőleges felületi teher értékeket

RÉSZLETEK

NYOMÁSÉRTÉKEK MEGHATÁROZÁSA

CFD (Computational Fluid Dynamics) vizsgálat, vagy szélcsatorna kísérlet segítségével meghatározhatóak a nyomásértékek a szerkezet felületén.

CFD - nyomásértékek meghatározása

NYOMÁSÉRTÉKEK ÁTVÉTELE CFD INTERFÉSZ SEGÍTSÉGÉVEL

A CFD interfész a teher fülről érhető el, statikus tehereset esetén. A tehermező interpolációja után megjelennek a nyomásértékek az ábrán.

CFD - nyomásértékek átvétele CFD interfész segítségével

EREDMÉNY MEGJELENÍTÉS

A számítás végeztével a szélnyomás hatására keletkező deformációk, igénybevételek számos módon (szintvonal, szintfelület, diagram) megjeleníthetők.

CFD - eredmény megjelenítés

A szerkezeti analízist általában idealizált, perfekt modellen hajtjuk végre. A valóságban azonban a szerkezet geometriája, az anyag és a teher pozíciója is imperfekt, azaz tökéletlen (pl. ferdeség, sajátfeszültségek, teherelhelyezésből származó külpontosság). Az AxisVM szoftver IMP modulja lehetőséget nyújt az imperfekciók figyelembevételére imperfekt geometria létrehozása révén, amelyet a felhasználó tetszés szerint a kihajlási alakok skálázásával és szuperponálásával állíthat elő. A tökéletlenségből származó másodrendű hatások imperfekt geometriával futtatott, geometriailag nemlineáris analízissel vehetők figyelembe.

Követelmények / ajánlások: kihajlási alakok alapján előállított imperfekciók figyelembevételéhez NL vagy PNL jelű konfiguráció szükséges (pl. NL1S, PNL3P).

Az IMP modul szabványfüggetlen.

JELLEMZŐK

 • kihajlási alakok skálázása és szuperpozíciója
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek alkalmazott vasalásának exportálása
 • oszlop, gerenda, fal és födém elemek statikai vázának importálása
 • változások automatikus felismerése és követése

RÉSZLETEK

HELYETTESÍTŐ IMPERFEKCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA

A kihajlás vizsgálat futtatása során kapott alakokból összeállítható a kívánt imperfekt alak, akár több teheresetből is. Az imperfekcióhoz megadható az elmozdulás komponens, valamint kihajlási alakonként a maximális elmozdulás. Az előállított imperfekt alakok hozzáadhatók a teherkombinációkhoz.

IMP - helyettesítő imperfekció összeállítása

AZ IMPERFEKT MODELL GEOMETRIAILAG NEMLINEÁRIS VIZSGÁLATA

Az imperfekt geometriával futtatott, geometriailag nemlineáris számítással kapott igénybevételek a tökéletlenségből eredő másodrendű hatásokat is tartalmazzák. Elmozdulásvezérelt számítással a stabilitásvesztés módja is megvizsgálható. Képlékeny anyagmodell és imperfekció együttes alkalmazásával végeselemes szimuláció alapú tervezésre is lehetőség nyílik.
IMP - az imperfekt modell geometriailag nemlineáris vizsgálata