AxisVM 15 (X5) újdonságai

Tartományperem rajzának beállítása (szín és vastagság) – Beállítások / Alapbeállítások / Grafikus szimbólumok / Elemek / Tartományperem                                             /R3

3D objektumkörvonalak bekapcsolásakor átlátszóan megjelenik a test is. Az áttetszőség színe és mértéke szabályozható – Nézetek / 3D objektum­körvonalak beállításai          /R3

 

 

 

Vasbeton falak és falmagok alkalmazott vasalásának megjelenítése látványterven             /R3

Tényleges vasalás megjelenítése exportált 3D PDF fájlokban is.                /R3

Program használata Sentinel SL szoftverlicensszel                 /R3

A tehereseteket és kombinációkat, eredménykomponenst, ábrázolási módot felsoroló legördülő listák szélessége a főablakon és a méretezési dialógusablakokon is közvetlenül változtatható.

Új modellek, teheresetek, tehercsoportok alapértelmezett elnevezései testre szabhatóak.

 

Rasztervonalak automatikus kótázása.

Alkalmazott vasalás megjelenítése renderelt nézetben                                                                          /R2

További funkciókhoz rendelhetők billentyűkombinációk:
– Eredeti/deformált alak,
– Részleten kívüli elemek halványan (a Menü/Nézetek címszó alatt),
– és modell forgatásának különböző módjai (a Gyorsgombok címszó alatt).


Valamennyi képernyőn és nyomtatón használt betűtípus egy helyen beállítható                        /R2

Új gyorsgomb a virtuális rudak és sávok megjelenítésének szabályozásához                 /R2

 

Kapcsolat más programokkal:

Változó vastagságú falak IFC importja/exportja (OPEN BIM kapcsolat)

CSG testmodellel reprezentált 3D-s objektumok átvétele IFC-ből                                                      /R2

Excentrikus falak, födémek vasalással együtt történő exportálása IFC formátumban

Kijelölt elemek exportálása Revitbe

Revit modell frissítése az AxisVM-ben végzett változtatások alapján (szoros BIM kapcsolat)

Rhino Grasshopper és Revit Dynamo interfészen keresztül parametrikus szerkezetek átvétele

Tekla Structures-ben készült modellek importálása                                                                                 /R2

Revit 2020 támogatása a REV modulban                                                                                                  /R3

TEKLA Structures import/export a változások követésével (BIM kapcsolat)                                   /R3

Szelvényszerkesztő:

Szelvényszerkesztőbe beimportált tömör szelvények poligonjai tetszőlegesen szerkeszthetők, törölhetők (pl. nyílások).

Parametrikus vastag falú T, L, C szelvények.

Öszvér keresztmetszetek

Kibetonozott körszelvény belső szelvénnyel vagy anélkül.

Kibetonozott zártszelvény belső szelvénnyel vagy anélkül.

Acélbetétes beton körszelvény.

Acélbetétes beton téglalapszelvény.

 

Acél trapézlemez és trapézlemezzel merevített öszvér tartományok kezelése              /R3

Vonalelemre kattintva a jobbgombos menüben két új, a kijelölt elemekre működő funkció           /R3

 

 

 

 

Csomóponti támaszok kezdeti és rezgési merevségének egyszerű módosítása a szerkesztőmezőbe kattintva  /R3

Rugóelemekhez és csomóponti támaszok dinamikai modellezéséhez választható Maxwell vagy Kelvin-Voigt modell szerinti csillapítóelem (párhuzamosan vagy sorosan kapcsolt rugó és csillapító).           /R3

Szeizmikus izolátorok megadása rugó elemeknél és csomóponti támaszoknál.                /R3

Nagy szilárdságú beton  anyagok.

Anyagtárban előre kiválasztható az anyag típusa.

Rúdvégi csuklóknál minden irányban megadhatók merevségek és határerők, tengelyirányú erőre is megadható képlékenyedés.


Újfajta, képlékeny  viselkedést és hiszterézist mutató rugóelemek nemlineáris és dinamikai számításokhoz, rugótár.

A csomóponti támaszok már ezekkel a rugóelemekkel működnek                                                     /R2

Dinamikus számításban figyelembe vehető csillapító (dashpot) elemek adhatók csomóponti támaszokhoz (DYN modul)                                                                                                                  /R2

A nemlineáris rugókhoz tartozó eredmények az eredmények komponensek végén találhatóak.

Referencia irányú vonalmenti támasz.

Egyedi lokális irányokban megadható csomóponti támasz                                                                    /R2

Referencia irányú vonalmenti támasz                                                                                                            /R2

Részletesebben, elemenként megadható a merevségcsökkentés a válaszspektrum-analízishez /R2

Szerkezetek vizsgálata több eltérő földrengés hatásra, ezekből mértékadó igénybevételek előállítása        /R3

Olasz szabványnál SLO ,SLD, SLV, SLC földrengés határállapotok kezelése             /R3

Feszítőkábelek megadása lemezszerkezetekhez             /R3

Dinamikus felületi terhek tartományokhoz és teherpanelekhez                 /R3

Tűzgörbe-szerkesztő egyedi tűzteher megadásához.

Feszített szerkezetekhez alternatív kábelgeometria-szerkesztő egyenesekből, körívekből és parabolaívekből álló szegmensekkel.

Terhek szétosztása külön teheresetekbe. A kijelölt vonalelemek és/vagy tartományok terheit elemenként külön teheresetbe helyezi (önálló esetekbe, vagy esetleges tehercsoportba gyűjtve).

Kijelölt terhek áthelyezése másik teheresetbe

Teherkombinációba felvehetők az FRX…FRZ földrengés teheresetek is

Rúdelemekre helyezett koncentrált vagy vonalmenti terhek pozíciója a tehertáblázatban is módosítható

Hálófüggetlen dinamikus terhek teherpaneleken                                                                                     /R2

Íves vagy töröttvonalú gerendák feszítése                                                                                                 /R2

Feszítőkábelek megjelenítése kiterített és 3D-s nézetben is                                                                 /R2

Eurocode (NL) szerint frissített válaszspektrumok                                                                                   /R2

 

 

Sok tehereset vagy sok végeselem esetén 25 -40 %-kal gyorsabb megoldás             /R3

Szeizmikus izolátorok kezelése válaszspektrum analízisnél, valamint nemlineáris és dinamikai vizsgálatokban   /R3

Pontosított tömegrészesedés számítás (korábban a rezgésvizsgálat során jelentősen elcsavarodó/kilendülő bordaelemek pontatlan eredményhez vezettek)         /R3

Csomópontok csuklósítási hibáinak ellenőrzése számítás előtt                                                            /R2

Nemlineáris számításhoz automatikusan vezérelt iteráció a konvergencia javítása érdekében. Hirtelen változások (nagy elmozdulás- vagy elfordulás-növekmények) esetén a program az átmenet vizsgálata érdekében időlegesen lecsökkenti az iteráció lépésközét                                                     /R2

Továbbfejlesztett képlékeny és dinamikai vizsgálat                                                                                  /R2

 

 

Virtuális rúdigénybevétel burkoló és mértékadó táblázata nem egyidejű értékekkel         /R3

Acél méretezési elemek kihajlási tényezőinek táblázata             /R3

Acélméretezési eredmények táblázata kibővítve SLS határértékekkel           /R3

Az Ábrázolási paraméterek ablakban új lehetőség: Elmozdulások automatikus skálázása. A korábbi verziókban a lineáris számítással kapott elmozdulások diagramjai mindig automatikusan skálázódtak észlelhető mértékűre. Az X5-ben ez a funkció kikapcsolható, ilyenkor a léptékszorzó a tényleges elmozdulásra vonatkozik.                                                                                   /R2

Rúdfeszültségek gyorsabb számítása.

A szélsőértékek feliratozása rajztári rajzokon is ki/bekapcsolható.

Mértékadó kombinációk gyorsabb összevetése érdekében azok azonosítószáma is kiíratható (Beállítások / Alapbeállítások / Tehercsoportok).

Csomóponti támaszerők vízszintes komponenseinek eredőjének és a függőleges erők hányadosa:

Falvégek és falsarkok átszúródás vizsgálata alaplemezekre is               /R3

Pontosított átszúródás ellenőrzés nyílás szélén álló pillér esetén            /R3

A buborékfeliratban megjelennek az oszlopvasalás paraméterei (milyen vasalás van a keresztmetszetben)       /R3

Oszlop átszúródási erő a falvéghez hasonlóan a lemez igénybevételeinek integrálásával is előállítható. Alkalmazása összetett tervezési helyzetekben lehet indokolt, amikor az oszlop felett vasbeton fal helyezkedik el, vagy az oszlop kontúrja mellett közvetlenül nagy intenzitású teher hat.             /R3

Falazott szerkezetek méretezése nyíró igénybevételekre is               /R3

Kibővített falazat anyag paraméterek, falazat szilárdság kalkulátor az Eurocode szabvány Nemzeti Melléklete alapján                   /R3

Falazott szintek geometriájánák és igénybevételeinek komplex áttekintése, további méretezési pozíciók a nyírásvizsgálathoz          /R3

Falazott szerkezet összesítő és részletes eredményei a tervezési ablakban            /R3

Fa tűzméretezés kiegészítése további beégési állapotokra         /R3

Faméretezéshez használt Kmod szabványos értékei elérhetőek és módosíthatóak szabvány paraméterek között.     /R3

A felületvasalási paraméterek között nemcsak a fővasalás, hanem a mellékvasalás beton-fedése is megadható. (RC1)

Felületvasalás: A megengedett repedéstágasság megadható a betonacél tengelyvonalában (wk,max) és a beton szélső szálában is (wk2,max) (RC1)

Vasalási tartományok feloszthatók és egyesíthetők (RC1)

Öszvérkeresztmetszetű rudak méretezése                                                                                                  /R2

Vasbetongerenda méretezésekor az oldalsó vasak átmérője külön megadható.                          /R2

Vasbeton gerendákhoz táblázatosan megadható a gerenda mentén ténylegesen alkalmazott kengyeltávolság, és ellenőrizhető a kihasználtság (RC2)

Átszúródás vizsgálatnál kijelölhetőek a vizsgálandó tartományok is (RC3)

Falvégek és falsarkok átszúródás vizsgálata (RC3)

Az alaptest alatti földrétegek ábrázolása eltérő skálázással, hogy a diagram magassága csökkenjen (RC4)                                                                                                                                                        /R2

 

Vasbeton falak és falmagok méretezése összetett igénybevételekre Eurocode szerint (RC5 – új modul).

Az RC5 modul lehetőséget teremt vasbeton falak vasalásának megadására és a vasalás ellenőrzésére összetett igénybevételekre. Virtuális rudak használatával és virtuális rudakra definiált falvasalással elsősorban több falból álló falmagok vizsgálhatók. Az ellenőrzést a program úgy hajtja végre, mint egy vasbeton oszlopnál; előállítja a keresztmetszet Nx-My-Mz határfelületét, azaz az ún. hagymafelületet, és ellenőrzi, hogy az igénybevételek alkotta pontok belül, vagy kívül helyezkednek-e el a határfelülethez képest.

Virtuális sávok segítségével falszakaszok ellenőrzését tudjuk elvégezni tekintettel a szintek közötti, gyenge tengelyre merőleges irányú stabilitásvesztés lehetőségére. Falmagokhoz hasonlóan az ellenőrzéshez itt is a program előállíta a keresztmetszet Nx-My-Mz határfelületét és vizsgáljuk, hogy a gyenge tengelyre merőleges méreteltérésekkel és másodrendű hatásokkal megnövelt igénybevételek által meghatározott pontok a határfelületen belül helyezkednek-e el.

Az elmozdulás eredménykomponensek az acél- és faméretezés fülön is elérhetőek (SD1, TD1 modul)                                                                                                                                                               /R2

Az acélméretező 4. osztályban tartozó T keresztmetszeteket is tud ellenőrizni (SD1 modul)   /R2

Acél méretezési elemek oldalirányú megtámasztásai szimbólumokkal is megjeleníthetőek (SD1 modul)

 

Pont- és sávalapok földrengésvizsgálata.

Kör alaprajzú alaptestek kezelése.

Fa méretezési elemek tűzméretezése  (TD8 – új modul).

A program a beégést a megadott tűzállósági követelménynek megfelelő időtartamig számítja.

 

Tégla falazat méretezése függőleges terhekre (MD1 – új modul)                                                       /R2

Csomóponti feszültség diagramok XLAM panelekhez                                                                               /R2

Vasbeton gerenda tervezési számítás dokumentálása              /R3

Acélméretező dokumentációnál a kihajlás, kifordulás, valamint nyírási horpadás diagramok igény szerint lekapcsolhatóak                 /R3

 

 

 

 

 

 

RC5 modul részletes bemutatása:

Vasbeton falvasalás megadása és ellenőrzése EC2 szerint

Vasbeton falak és falmagok. Falvasalás rendelhető virtuális rudakhoz és virtuális sávokhoz:

Virtuális rudak használatával és virtuális rudakra definiált falvasalással elsősorban több falból álló falmagok vizsgálhatók.

Virtuális sávok segítségével falszakaszok és falvégek ellenőrzését tudjuk elvégezni, tekintettel a szintek közötti, gyenge tengelyre merőleges irányú stabilitásvesztés lehetőségére.

Falvasalás megadása:

 A falvasalási paramétereket és a tényleges vasalást szerkesztőablakban (Vasbeton fal ellenőrzése) adhatjuk meg.

A szerkesztőablak a Virtuálisrudak és Virtuálissávok lapokon található Vasalás és ellenőrzés gombra kattintva érhető el.

A Vasalás megadása lapon állíthatók be a beton és az acélbetét anyaga, virtuális sávra definiált vasalás esetén a falsíkra merőleges stabilitásvesztéshez tartozó kihajlási hossz és itt helyezhetők el a keresztmetszetben az acélbetétek.

Falvasalás ellenőrzése

A Fal ellenőrzése fülre kattintva, a program a keresztmetszeti adatok és vasalási paraméterek alapján elvégzi az ellenőrzést külpontos nyomással/húzással szemben.

 Szintek

Mielőtt tényleges falvasalást rendelnénk egy virtuális rúdhoz/sávhoz, azelőtt szinteket kell definiálnunk. Szintekre elsősorban azért van szükség, hogy olyan vasalást rendelhessünk a falhoz, amely képes követni az igénybevételek változását.


Összegzett kihasználtság

Az összegzett kihasználtság fülön virtuális rudakon és virtuális sávokon számolt kihasználtságokat összegezhetjük, illetve kombinálhatjuk. Erre azért lehet szükség, mert egy falmag külpontos nyomással szembeni kihasználtságának számítása során nem vesszük figyelembe annak lehetőségét, hogy a legjobban nyomott falszakasz stabilitás vesztése miatt a kérdéses fal csak egy redukált igénybevétel felvételére képes.

A virtuális rúd + virtuális sáv párosításhoz megadhatunk összegzési szabályt, amely alapján a program számítja az összegzett kihasználtságot.

Két összegzési szabály közül választhatunk:

1.η=max(η1,η2)

2.η=(η1)a+(η2)b

Ábrázolás

Amennyiben már vannak falvasalási szintek és tényleges falvasalás rendelve egy virtuális rúdhoz, illetve virtuális sávhoz, akkor a modelltérben a program megjeleníti a szintek határait, a figyelembe vett keresztmetszetet és berajzolja a vasalást. A szinthez rendelt tényleges vasalás nevét a szinthatárok közé feliratozza a program.

Eredmények –Virtuális rúd/sáv

Eredmények –Összegzett kihasználtság

Eredmények –Új eredménykomponensek

RC5 modul részletes leírása megtalálható a kézikönyvben (AxisVM kézikönyv)

6.5.13. Vasbeton falvasalás megadása és ellenőrzése EC2 szerint –RC5modul

Töltse le az AxisVMX5 30 napos próbaváltozatát (AxisVM próbaváltozat) és próbálja ki új moduljainkat!

TD8 modul részletes bemutatása: faszerkezetű elemek tűzállósági méretezése

Tűz tehereset hozzáadása; Tűz tehercsoport hozzáadása

Különböző tervezési helyzetek modellezhetők a tehercsoport beállításaival:

Tűzeset az 1-es vagy 2-es helyiségben (Egymást kizáró teheresetek)

Tűzeset az 1-es és 2-es helyiségben egyidejűleg (Egyidejűleg is működő teheresetek)

Tűz teheresetet kiválasztva csak a Tűzhatás definiálása vonalelemekre ikon aktív

Tűzhatás definiálása

 Választható tűzgörbék:

          ISO tűzgörbe

          Paraméteres tűzgörbe

A program automatikusan számítja és grafikusan megjeleníti a beégési mélységet a szabvány előírásai szerint

A beégés védelem nélküli, vagy passzív tűzvédelemmel ellátott szerkezet esetén is számítható.

A beégési sebesség értéke állítható a felhasználó által.

Táblázat

A beállított paraméterek szerkezeti elemek szerint listázva összefoglaló táblázatban is megtekinthetők: tűzállósági követelmény, tűzgörbe típusa, tűzterhelés paraméteres tűzgörbéhez, kitettség, tűzvédelmiburkolat, beégési mélység. A táblázat egy kattintással a dokumentációba menthető.

Tervezési paraméterek

Tűzállósági méretezés során figyelembevett tervezési paraméterek a Tervezési paraméterek gombra kattintva adhatók meg a Fa méretezés fülön.

Tűzhatással szembeni méretezés abban az esetben hajtható végre, ha a vizsgált teher-kombinációban van tűztehereset és a vizsgált elemre tűzhatást definiáltunk ebben a teheresetben.

Kihasználtságok

Dokumentáció

A tervezési számítások gombra kattintva részletes számítási dokumentáció érhető el, mely a dokumentációba is lementhető. Tűzhatással szembeni méretezés esetén a jól megszokott elemeken túlmenően megjelenik a tűzgörbe típusa, a tűzállósági határérték és a hatékony beégési mélység is.

Eredménytáblázat

A fa tervezés táblázatokban megjelennek a tűzhatással szembeni méretezés eredményei is, amennyiben a kiválasztott-, vagy a mértékadó teherkombináció tartalmaz tűzteheresetet is. Tűzhatással szembeni méretezés eredményeinek összefoglalására bekerült a programba egy összesítő jellegű táblázat is.

Szelvények optimalizálása

TD9 modul megléte esetén a szelvény optimalizálást olyan teherkombinációkra is el tudjuk végezni, amelyek tűz teheresetet tartalmaznak.

TD8 modul részletes leírása megtalálható a kézikönyvben (AxisVM kézikönyv)

4.10.1. Teheresetek, tehercsoportok

4.10.30. Tűzhatás fa vonalelemeken –TD8 modul

6.7.2. Faszerkezet ellenőrzése tűzhatásra –TD8 modul

Töltse le az AxisVMX5 30 napos próbaváltozatát (AxisVM próbaváltozat) és próbálja ki új moduljainkat!

MD1 modul bemutatása: Falazott szerkezetek ellenőrzése

Az MD1 modul lehetőséget teremt falazott anyagú tartományok méretezéséhez szükséges speciális méretezési paraméterek megadására és a falak ellenőrzésére. Az ellenőrzés az Eurocode, SIA és NTC szabványok esetén elérhető.

A modul a szabványos vizsgálatok közül a főként függőleges teherrel terhelt vasalatlan falak függőleges ellenállását tudja meghatározni és az ehhez szükséges ellenőrzéseket elvégezni. A modul egy vagy többszintes falak globális ellenőrzésére is megoldást nyújt. Ezen felül az egyes szintekhez kapcsolódóan a falazat teherbírását jelentősen befolyásoló csomópontok is beállíthatóak.

Az MD1 modul által kínált lehetőségek

A modul egyedülálló lehetőséget nyújt falazott szerkezetek ellenőrzésére az Eurocode és SIA szabványok figyelembevételével.

A modulban egy vagy többszintes falazott falak globális vizsgálata is elvégezhető, illetve az egyes szintekhez kapcsolódó, a falazat teherbírását jelentősen befolyásoló csomópontok is beállíthatók.

Jelenlegi és tervezett fejlesztések:

Főként függőleges teherrel terhelt, vasalatlan falazott falak ellenőrzése

Nyírási ellenőrzés fejlesztése folyamatban…

Virtuális sávok alkalmazás

Az ellenőrző modul az AxisVM speciális virtuális sáv elemének alkalmazási lehetőségeit használja a falak ellenőrzéséhez.

A falazott tartományokra a szükséges helyen virtuális sávokat definiálhatunk.

Az ellenőrzéshez a tervezési igénybevételeket a virtuális sáv igénybevételei szolgáltatják, melyet a felületi feszültségek kiintegrálásával határoz meg a program.

A virtuális sáv használata számos egyedi lehetőséget kínál a modulban:

A sávokat tetszőleges helyen definiálhatjuk, a kritikus zónákat figyelembe véve.

Egy sáv több szintet is magába foglalhat, ezzel a teljes többszintes falszakasz egységesen, összefüggő rendszerként kezelhető.

Szintek

Az ellenőrzés előtt a virtuális sávokhoz szinteket kell rendelnünk, melyek az épület méretezési szintjeit reprezentálják. A program felismeri a modellben definiált szinteket és automatikusan felajánlja azokat a felhasználónak. Szükség szerint egyedi szinteket is definiálhatunk, a megadott szinteknek nem feltétlenül kell a modellben felépített (födém) szintekkel azonosnak lenniük.

Automatikus méretezési paraméterek

A falazott sávok szintjeinek beállítása után a program automatikusan veszi fel szükséges szintekre jellemző paramétereket, megkönnyítve a felhasználó munkáját.

A program a felépített modell alapján veszi fel:
– a falazott szintek fő paramétereit (anyag, fal-vastagság, …)
– a kapcsolódó födémeket és vastagságát.
A tervezési paraméterek a „szokványos” értékek alapján töltődnek fel, mely rendkívül gyors adatmegadást eredményez.

Speciális méretezési paraméterek

Az ellenőrzésnél figyelembe vehető csomópontok és egyéb speciális beállítások hatása:

Ha a többszintes sáv eltérő falvastagságokat tartalmaz, úgy a falak a külső síkjuk alapján jobb/bal oldalra igazíthatók.
A szintek alsó és felső csomópontjánál figyelembe vehető a hőszigetelés, belső oldali összenyomódó réteg és födémek külpontos hatását is.
A csomóponti beállításokból származó többletnyomaték számítására a program kétféle közelítő módszert kínál:
csuklós rúdmodell
folytonos rúdmodell

Egyedi méretezési paraméterek

A falazat főbb méretezései paraméterei minden szinten beállíthatók:

a falazat anyaga

tervezési rugalmassági modulus

kúszási tényező végértéke

a falazat biztonsági tényezője

maximális relatív külpontosság

kihajlási tényező

karcsúsági határérték

a feltételezett feszültségeloszlás a födém reakcióerő alatt

földrengési igénybevétel szorzó

Fal és födém csomóponti beállításai

A szintek alsó és felső csomópontjai a modelltől függetlenül kialakíthatók az alábbi paraméterek definiálásával:

a födém típusa
a csatlakozó födém főbb paraméterei (födém és az alkalmazott hőszigetelés vastagsága, belső oldali összenyomódó betét)

a fal külső/belső oldal külön beállítható, mely a hőszigetelés helyét határozza meg.

A csomóponti beállításokból származó külpontosság-növekmény a korábban említett közelítő modellekkel figyelembe vehető.

Falazott sávok ellenőrzése

A Falazat ellenőrzése ablak a beállítások, igénybevételek és eredmények gyors követését és áttekintését teszi lehetővé.

Falazott sávok tervezési paraméterei

A tervezési paraméterek külön táblázatban összefoglalva megtekinthetők, mely a dokumentációba is lementhető és a sáv paramétereinek változásait is frissíti.

Eredmény táblázatok

Az ellenőrzés eredményét összefoglaló táblázat könnyen áttekinthető, gyors és tömör dokumentációs lehetőséget biztosít.

Új eredmény komponens

Az egyes falsávok eredményeinek áttekintését szolgálja az új Kihasználtság eredménykomponens, mely a virtuális sávtengelyén jeleníti meg az eredményeket.

Részletes tervezési számítások

A modul automatikusan generálja és karbantartja a tervezési számításokat, mely optimális megoldást nyújt a részletes eredmények gyors dokumentálásához.