AxisVM 15 (X5) újdonságai

 

A tehereseteket és kombinációkat, eredménykomponenst, ábrázolási módot felsoroló legördülő listák szélessége a főablakon és a méretezési dialógusablakokon is közvetlenül változtatható.

Új modellek, teheresetek, tehercsoportok alapértelmezett elnevezései testre szabhatóak.

 

Rasztervonalak automatikus kótázása.

További funkciókhoz rendelhetők billentyűkombinációk:
– Eredeti/deformált alak,
– Részleten kívüli elemek halványan (a Menü/Nézetek címszó alatt),
– és modell forgatásának különböző módjai (a Gyorsgombok címszó alatt).


Kapcsolat más programokkal:

– Változó vastagságú falak IFC importja/exportja (OPEN BIM kapcsolat).

Excentrikus falak, födémek exportálása vasalással együtt IFC formátumban.

– Kijelölt elemek exportálása Revitbe.

– Revit modell frissítése az AxisVM-ben végzett változtatások alapján (szoros BIM kapcsolat).

– Rhino Grasshopper és Revit Dynamo interfészen keresztül parametrikus szerkezetek átvétele.

 

Szelvényszerkesztő:

Szelvényszerkesztőbe beimportált tömör szelvények poligonjai tetszőlegesen szerkeszthetők, törölhetők (pl. nyílások).

Parametrikus vastag falú T, L, C szelvények.

Öszvér keresztmetszetek (R1-ben csak statikai számítás, R2-ben vasbeton oszlop méretezés is).

Kibetonozott körszelvény belső szelvénnyel vagy anélkül.

Kibetonozott zártszelvény belső szelvénnyel vagy anélkül.

Acélbetétes beton körszelvény.

Acélbetétes beton téglalapszelvény.

 

Nagy szilárdságú beton  anyagok.

Anyagtárban előre kiválasztható az anyag típusa.

Rúdvégi csuklóknál minden irányban megadhatók merevségek és határerők, tengelyirányú erőre is megadható képlékenyedés.


Újfajta, képlékeny  viselkedést és hiszterézist mutató rugóelemek nemlineáris és dinamikai számításokhoz, rugótár.

A nemlineáris rugókhoz tartozó eredmények az eredmények komponensek végén találhatóak.

Referencia irányú vonalmenti támasz.

 

Tűzgörbe-szerkesztő egyedi tűzteher megadásához.

Feszített szerkezetekhez alternatív kábelgeometria-szerkesztő egyenesekből, körívekből és parabolaívekből álló szegmensekkel.

 

 

 

 

 

 

Rúdfeszültségek gyorsabb számítása.

A szélsőértékek feliratozása rajztári rajzokon is ki/bekapcsolható.

Mértékadó kombinációk gyorsabb összevetése érdekében azok azonosítószáma is kiíratható (Beállítások / Alapbeállítások / Tehercsoportok).

Csomóponti támaszerők vízszintes komponenseinek eredőjének és a függőleges erők hányadosa:

A felületvasalási paraméterek között nemcsak a fővasalás, de a mellékvasalás beton fedése is megadható.

Felületvasalás: A megengedett repedéstágasság megadható a betonacél tengelyvonalában (wk,max) és a beton szélső szálában is (wk2,max).

Vasbetongerenda méretezésekor  az oldalsó vasak átmérője külön megadható.

Vasbeton gerendákhoz táblázatosan  megadható a gerenda mentén ténylegesen alkalmazott kengyeltávolság, és ellenőrizhető a kihasználtság.

Vasbeton falak és falmagok méretezése összetett igénybevételekre Eurocode szerint (RC5 – új modul).

Az RC5 modul lehetőséget teremt vasbeton falak vasalásának megadására és a vasalás ellenőrzésére összetett igénybevételekre. Virtuális rudak használatával és virtuális rudakra definiált falvasalással elsősorban több falból álló falmagok vizsgálhatók. Az ellenőrzést a program úgy hajtja végre, mint egy vasbeton oszlopnál; előállítja a keresztmetszet Nx-My-Mz határfelületét, azaz az ún. hagymafelületet, és ellenőrzi, hogy az igénybevételek alkotta pontok belül, vagy kívül helyezkednek-e el a határfelülethez képest.

Virtuális sávok segítségével falszakaszok ellenőrzését tudjuk elvégezni tekintettel a szintek közötti, gyenge tengelyre merőleges irányú stabilitásvesztés lehetőségére. Falmagokhoz hasonlóan az ellenőrzéshez itt is a program előállíta a keresztmetszet Nx-My-Mz határfelületét és vizsgáljuk, hogy a gyenge tengelyre merőleges méreteltérésekkel és másodrendű hatásokkal megnövelt igénybevételek által meghatározott pontok a határfelületen belül helyezkednek-e el.

 

Pont- és sávalapok földrengésvizsgálata.

Kör alaprajzú alaptestek kezelése.

Fa méretezési elemek tűzméretezése  (TD8 – új modul).

A program a beégést a megadott tűzállósági követelménynek megfelelő időtartamig számítja.

 

 

 

 

 

 

 

 

RC5 modul részletes bemutatása:

Vasbeton falvasalás megadása és ellenőrzése EC2 szerint

Vasbeton falak és falmagok. Falvasalás rendelhető virtuális rudakhoz és virtuális sávokhoz:

Virtuális rudak használatával és virtuális rudakra definiált falvasalással elsősorban több falból álló falmagok vizsgálhatók.

Virtuális sávok segítségével falszakaszok és falvégek ellenőrzését tudjuk elvégezni, tekintettel a szintek közötti, gyenge tengelyre merőleges irányú stabilitásvesztés lehetőségére.

Falvasalás megadása:

 A falvasalási paramétereket és a tényleges vasalást szerkesztőablakban (Vasbeton fal ellenőrzése) adhatjuk meg.

A szerkesztőablak a Virtuálisrudak és Virtuálissávok lapokon található Vasalás és ellenőrzés gombra kattintva érhető el.

A Vasalás megadása lapon állíthatók be a beton és az acélbetét anyaga, virtuális sávra definiált vasalás esetén a falsíkra merőleges stabilitásvesztéshez tartozó kihajlási hossz és itt helyezhetők el a keresztmetszetben az acélbetétek.

Falvasalás ellenőrzése

A Fal ellenőrzése fülre kattintva, a program a keresztmetszeti adatok és vasalási paraméterek alapján elvégzi az ellenőrzést külpontos nyomással/húzással szemben.

 Szintek

Mielőtt tényleges falvasalást rendelnénk egy virtuális rúdhoz/sávhoz, azelőtt szinteket kell definiálnunk. Szintekre elsősorban azért van szükség, hogy olyan vasalást rendelhessünk a falhoz, amely képes követni az igénybevételek változását.


Összegzett kihasználtság

Az összegzett kihasználtság fülön virtuális rudakon és virtuális sávokon számolt kihasználtságokat összegezhetjük, illetve kombinálhatjuk. Erre azért lehet szükség, mert egy falmag külpontos nyomással szembeni kihasználtságának számítása során nem vesszük figyelembe annak lehetőségét, hogy a legjobban nyomott falszakasz stabilitás vesztése miatt a kérdéses fal csak egy redukált igénybevétel felvételére képes.

A virtuális rúd + virtuális sáv párosításhoz megadhatunk összegzési szabályt, amely alapján a program számítja az összegzett kihasználtságot.

Két összegzési szabály közül választhatunk:

1.η=max(η1,η2)

2.η=(η1)a+(η2)b

Ábrázolás

Amennyiben már vannak falvasalási szintek és tényleges falvasalás rendelve egy virtuális rúdhoz, illetve virtuális sávhoz, akkor a modelltérben a program megjeleníti a szintek határait, a figyelembe vett keresztmetszetet és berajzolja a vasalást. A szinthez rendelt tényleges vasalás nevét a szinthatárok közé feliratozza a program.

Eredmények –Virtuális rúd/sáv

Eredmények –Összegzett kihasználtság

Eredmények –Új eredménykomponensek

RC5 modul részletes leírása megtalálható a kézikönyvben (AxisVM kézikönyv)

6.5.13. Vasbeton falvasalás megadása és ellenőrzése EC2 szerint –RC5modul

Töltse le az AxisVMX5 30 napos próbaváltozatát (AxisVM próbaváltozat) és próbálja ki új moduljainkat!

TD8 modul részletes bemutatása: faszerkezetű elemek tűzállósági méretezése

Tűz tehereset hozzáadása; Tűz tehercsoport hozzáadása

Különböző tervezési helyzetek modellezhetők a tehercsoport beállításaival:

Tűzeset az 1-es vagy 2-es helyiségben (Egymást kizáró teheresetek)

Tűzeset az 1-es és 2-es helyiségben egyidejűleg (Egyidejűleg is működő teheresetek)

Tűz teheresetet kiválasztva csak a Tűzhatás definiálása vonalelemekre ikon aktív

Tűzhatás definiálása

 Választható tűzgörbék:

          ISO tűzgörbe

          Paraméteres tűzgörbe

A program automatikusan számítja és grafikusan megjeleníti a beégési mélységet a szabvány előírásai szerint

A beégés védelem nélküli, vagy passzív tűzvédelemmel ellátott szerkezet esetén is számítható.

A beégési sebesség értéke állítható a felhasználó által.

Táblázat

A beállított paraméterek szerkezeti elemek szerint listázva összefoglaló táblázatban is megtekinthetők: tűzállósági követelmény, tűzgörbe típusa, tűzterhelés paraméteres tűzgörbéhez, kitettség, tűzvédelmiburkolat, beégési mélység. A táblázat egy kattintással a dokumentációba menthető.

Tervezési paraméterek

Tűzállósági méretezés során figyelembevett tervezési paraméterek a Tervezési paraméterek gombra kattintva adhatók meg a Fa méretezés fülön.

Tűzhatással szembeni méretezés abban az esetben hajtható végre, ha a vizsgált teher-kombinációban van tűztehereset és a vizsgált elemre tűzhatást definiáltunk ebben a teheresetben.

Kihasználtságok

Dokumentáció

A tervezési számítások gombra kattintva részletes számítási dokumentáció érhető el, mely a dokumentációba is lementhető. Tűzhatással szembeni méretezés esetén a jól megszokott elemeken túlmenően megjelenik a tűzgörbe típusa, a tűzállósági határérték és a hatékony beégési mélység is.

Eredménytáblázat

A fa tervezés táblázatokban megjelennek a tűzhatással szembeni méretezés eredményei is, amennyiben a kiválasztott-, vagy a mértékadó teherkombináció tartalmaz tűzteheresetet is. Tűzhatással szembeni méretezés eredményeinek összefoglalására bekerült a programba egy összesítő jellegű táblázat is.

Szelvények optimalizálása

TD9 modul megléte esetén a szelvény optimalizálást olyan teherkombinációkra is el tudjuk végezni, amelyek tűz teheresetet tartalmaznak.

TD8 modul részletes leírása megtalálható a kézikönyvben (AxisVM kézikönyv)

4.10.1. Teheresetek, tehercsoportok

4.10.30. Tűzhatás fa vonalelemeken –TD8 modul

6.7.2. Faszerkezet ellenőrzése tűzhatásra –TD8 modul

Töltse le az AxisVMX5 30 napos próbaváltozatát (AxisVM próbaváltozat) és próbálja ki új moduljainkat!