AxisVM 14 újdonságai

Korábbi változatok megőrzése

Bekapcsolható, hogy a program tartsa meg a modellfájl korábbi változatait. Mód van a korábbi automatikus mentések és eredményfájlok megőrzésére is. Ez megkönnyíti a visszalépést a modell valamely korábbi változatához. A kérdéses revízió új modellként megnyitható (akár a meglévő korábbi változatok megőrzésével).

A tárolt változatokat a Fájl / Korábbi változatok… menü pontra kattintva tekinthetjük át.

Kérhetünk róluk előnézetet, nyomon követhetjük a modellben bekövetkezett főbb változásokat (a csomó­pontok és főbb elemtípusok számának változását), illetve megjegyzést fűzhetünk hozzájuk.

Bármely korábbi változat zárolható (így nem törlődik akkor sem, ha a korábbi változatok száma meghaladta a beállított értéket).

Animáció Mentése Animált GIF-ként

Az AVI mellett ez a böngészőkben könnyen megjeleníthető formátum is elérhető.

PNG képformátum támogatása

Ábrák mentésekor, RTF generálásakor PNG formátum is kiválasztható. Ez a BMP-nél tömörebb, a JPG-nél jobb minőségű, veszteségmentes tömörítést megvalósító formátum.

Feliratok átlátszósága

Az AxisVM alapértelmezésben átlátszó háttérrel helyezi el a feliratokat, de ez a működés kikapcsolható, ilyenkor az ablak háttérszínének megfelelő téglalap kerül a szöveg mögé.

Megjelenítés / Feliratozás / Átlátszó feliratok:

Feliratok átfedésének kiküszöbölése

A funkció bekapcsolása esetén (Ablakok / Feliratok átfedésének kiküszöbölése) a program a főablakban megjelenített feliratok kismértékű eltolásával illetve a kevésbé fontos feliratok kikapcsolásával tisztább ábrát hoz létre. Nagyszámú felirat esetén az optimalizálás időigényes lehet.

Átfedés kiküszöbölés nélkül

Átfedés kiküszöbölésével

Elérhető a Megjelenítés / Feliratozás dialógusablakban is.

Grafikus szimbólumok

A Beállítások / Alapbeállítások / Grafikus szimbólumok ablakban módosítható a lokális rendszereket jelző tengelyek színe és vonalvastagsága.

Beállíthatjuk a vonalelemeken megjelenő eredmény­ diagramok vonalvastagságát és színét, illetve kitöltött diagramok esetén a kitöltés módját (pozitív/negatív szakaszon eltérő színek (pl. rózsaszín/ világoskék), színkódolás szerinti kitöltés erősebb és halványabb színekkel, egyedi szín).

A többszörös hibaüzenetek lista helyett fastruktúrában jelennek meg:

Új vékonyfalú parametrikus szelvények:

A Szelvényszerkesztőben kereszt, 4L, pillangó szelvények is megadhatóak.

 

Revit modellből változó vastagságú födémek és falak átvétele – REV modul

Szerkesztés

Sarok letörés, lekerekítés

     Vonalak kinyújtása más vonalakig, síkokig

    Vonalak levágása más vonalak, síkok mentén

Vonalak kinyújtása közös metszéspontjukig

Elemek

Üreges Födémek Definiálása:

Parametrikus üreges födémeket definiálhatunk, a lokális x vagy y irányban futó üregek keresztmetszete kör vagy téglalap lehet.

Kompozit Bordás Födémek Definiálása:

Parametrikus kompozit bordás födémeket definiálhatunk, a lokális x vagy y irányban futó bordák anyaga és keresztmetszete tetszőleges lehet.

Terhek

Tűz terhek – SD8 Modul (új, fizetős modul)

Tűz tehercsoportok és bennünk tűz teheresetek hozhatók létre.

Acél anyagú rúd, rácsrúd, borda elemekhez tűzteher-paraméterek rendelhetők, majd ezek alapján elvégezhető a tűzállóság kívánalmainak megfelelő acél méretezés.

Teherpanelek új funkciói

Terhek szétosztása az aktív részletek teherpanel alá eső elemeire. Beállítható, hogy az elhelyezett teherpanel lefedje vagy kihagyja a tartományba eső nyílásokat.

Szélteher számítása több szélnek kitett szerkezetre – SWG modul

A modellen belül több szélnek kitett szerkezetet jelölhetünk ki az őket alkotó teherpanelek kijelölésével. Az egyes alszerkezetek terheit szükség esetén külön teheresetekbe is generálhatjuk. Új szerkezettípusok: szabadon álló félnyereg- és nyeregtető, szabadon álló fal, jelzőtábla.

Számítás

Rezgésvizsgálat esetén beállítható, hogy merevebb támaszokkal számoljon a program, illetve hogy egy adott magasság alatti tömegeket ne vegye figyelembe (pl. az épület föld alatti részét).

Beállítható a Számítás dialógusablak automatikus bezárása a számítás végén.

Eredemények, méretezés és tervezés

Virtuális rudak, virtuális sávok

Virtuális rudakhoz, sávokhoz egyedileg beállítható a redukálási tengely. Virtuális rúdhoz egyedi szelvény is hozzárendelhető, megjeleníthető az elmozdult alak.

Oszlopvasalás – RC2 modul

Az új, gazdaságosabb méretezési el­já­rásban már kiválaszthatóak az y és z irányú kihajlási alakok.

Csak lokális imperfekciók be­kap­cso­lásával el lehet kerülni, hogy a kilen­dü­lés hatását kétszer vegyük figyelembe (ha az imperfekciót szerkezeti szinten is megadtuk helyettesítő teherként).

Acélméretezésben lehajlás ellenőrzés – SD1 modul:

Acélméretezés tűzhatásra – SD8 modul (új, fizetős modul):

Rezgés válaszfaktorok számítása (footfall analysis) – FFA modul (új, fizetős modul):

A rezgés válaszfaktorokkal a harmonikus gerjesztésként modellezett lépésterhek hatását vizsgálhatjuk a szerkezeten.

Az SC1 kapcsolattervező modul fejlesztései:

A kapcsolatok adatai bekerülnek a modellfájlba, a kapcsolatok megjelennek a látványterven.

Dokumentálás

Táblázatcellák színkódolása:

Táblázatkezelő táblázatai a cellákban megjelenített adatokhoz (pl. tartomány vastagsága, rúdelem szelvénye, hossza, eredménykomponensek értékei stb.) színkódolást rendel (csak a képernyőn). Így gyorsabban felismerhetőek az egyező, nagyobb illetve kisebb értékek.

A funkció a Formátum / Táblázatcellák színkódolása menüpontban ki-bekapcsolható.

Táblázatok rendezése oszlopok szerint:

Táblázatkezelő táblázatainak fejlécén egérrel mozogva a rendezhető oszlopok színe szürkéről kékesebbre vált. Az oszlopfejlécre kattintva az világoskékké válik, jobboldalt pedig megjelenik a rendezés irányát jelző szimbólum. A táblázat sorai a megadott feltétel szerint rendeződnek. Több oszlop szerint is kérhetünk rendezést, ekkor a rendezési feltételek a kattintások sorrendjében jutnak érvényre.

Többszörös rendezés esetén a rendezési feltételek sorrendjét a fejlécen jobb gombbal kattintva a helyi menüben ellenőrizhetjük:

Kibővített Vaskimutatás táblázat:

Táblázatkezelőben a Súlyelemzés / Vaskimutatás táblázat a felületvasaláson túl a gerendák és oszlopok vasmennyiségeit is összegzi.