1

 

 

Az AxisVM 13 újdonságai (Budapest 2015 június)

 

2

 

 


Tartalom

 1. Általános
 2. Szerkesztés
 3. Elemek
 4. Terhek
 5. Számítás
 6. Méretezés és eredmények
 7. Dokumentáció
 8. Az AxisVM13 és grafikus kártya
 9. Az AxisVM 12, 13 és a Windows10
 10. Az AxisVM 13 3. kiadásának újdonságai

Az újdonságok letöltése pdf.-ben, itt: AxisVM13 újdonságok és AxisVM13 3. kiadás újdonságai


1. Általános

Új lehetőségek a „Forgatás” palettán:

Forgatás a képernyőn látható elemek befoglaló téglatestének középpontja körül:

3

Forgatás a nézőtengely és a munkasík döféspontja körül:

4

Jelentősen megnövelt rajzolási teljesítmény modellek gyors forgatásához és nagyításához (gyorsított látványterv és textúrázott megjelenítés). Beállítás az Alapbeállítások/Színek ablakán.

5

Tömörített AXS mentés: a bemeneti fájl tárolása tömörítve történik. A tömörítés hatására a fájl mérete kb. az eredeti méret tizedére csökken. Beállítható az Alapbeállítások/Adatbiztonság ablakán.

6

 

Felhasználói gyorsgombok minden elérhető parancshoz.

7

 

Kibővített színbeállítási lehetőségek (objektumok 3D kontúrja, acél és fa méretezési elemek színe és vonalvastagsága is módosítható).

Ablakok menüben gyorsgomb a rajzfontok egyszerű növeléséhez/csökkentéséhez.

8

9

Kijelölő menü tulajdonságszűrőjében a szelvények névsorba rendezve jelennek meg.

Szintek egyedi elnevezése a felhasználó igénye szerint a helyi menü használatával.

10

A szintek közötti léptetés a Nézetek menüben is elérhető valamint gyorsgomb is hozzárendelhető.

11

Optimalizálási csoportok megjelenítése a logikai részletek között. A funkcióval egyszerűen kijelölhető illetve megjeleníthető egy-egy optimalizálási csoport összes eleme.

12

Nyírási merevségcsökkentő és földrengés merevségcsökkentő tényezők feliratozhatóak valamint a tartomány táblázatban is megjelennek.

Feszítőkábel adatai vágólapon keresztül is átvehetőek (PS1 – Feszített gerenda tervező modul).


2. Szerkesztés

Új parametrikus szelvénytípusok definiálása. (pl. hídgerenda, trapéz, cső…)

17 16 15 14 13

 

Íves szakaszoknál sugár és ívhossz kótázási lehetőség.

18

Fóliák kezeléséhez új, zárolás funkció. A zárolt fóliák elemei nem módosíthatóak a műveletek során.

19

Metszéspont generáló funkciónál kiválasztható, hogy metszés milyen elemtípusokra történjen.

20

Egy adott szinten végzett munka során bekapcsolható, hogy az alatta/felette lévő szintből csak az oszlopok/gerendák és falak jelenjenek meg.

Ha egy szinten oszlopot vagy falat kezdünk rajzolni, az oszlop illetve fal magassága automatikusan felveszi a szintmagasságot.

 

21

IFC modell importálásakor új/módosult/törölt objektumok automatikus felismerése és listába gyűjtése.

22

 

Falak generálása háttérfólia vonalai vagy létező vonalak mentén. Az új szolgáltatás segítségével a háttérfóliára betöltött faltengelyeket kijelölve egyszerűen generálható a falak 3D modellje a „varázsceruza” eszköz segítségével.

23


 

3. Elemek

Parametrikusan generálható sűrűbordás födémek:

24

Felületi támasz megjeleníthető színkódolással:

25

Változó vastagságú és excentrikusan kapcsolódó tartományok modellezése:

26

 

XLAM (Cross-Laminated) ragasztott, rétegelt fa födémek és falak végeselemes modellezése, feszültségek számítása. (új XLM modul):

27

28

XLAM anyag adatbázis és rétegrend-szerkesztő:

29

 


4. Terhek

Rúd- és bordaelemekre referencia irányú koncentrált teher is előírható:

30

Különbözö nagyságú és referencia irányú terhek gerendán

 

Korábban automatikusan generált hó és szélterhek egyedi terhekké alakíthatók:

31

Hótehernél lelógó hó hatásának figyelembevétele:

 

32

Teherpanelek használatának kiterjesztése egyedi koncentrált, vonalmenti és felületi terhek megadásához:

 

33

 

34

 

 

Teherpanelre megadott terhek szétosztása kijelölt csomópontokra is:

35

 Megoszló teher teherpanelen

 36

 Oszlopokra koncentráltan redukált megoszló teher

 

Tömegrészesedés táblázatban az egyes lengésalakok frekvenciája is megjelenik. Piros színnel jelennek meg azok a sorok, ahol a konvergencia-feltétel még nem teljesült.


5. Számítás

A PNL modulban a nemlineáris (nemlineárisan rugalmas vagy képlékeny) anyagú rúd-, borda- és felületelemek modellezése az eddigi Ilyushin-modell helyett a keresztmetszet mentén is diszkretizált, ún. réteges elemekkel történik. A keresztmetszet menti diszkretizálás lemezek és héjak esetén vastagság menti egyenközű felosztást, míg rudak és bordák esetén hálózással felosztott keresztmetszetet jelent. A keresztmetszetben kialakuló feszültségeloszlás számítása a sík keresztmetszetek elve és a keresztmetszet-elemekre külön-külön érvényes nemlineáris anyagtörvény alapján történik.

A feszültségkomponensek a lineáris anyagú elemekkel azonos módon kérdezhetők le. Felületelemeknél az alsó, középső és felső síkban, rúd- és bordaelemek esetén pedig a feszültségpontokban és a keresztmetszet-kontúr mentén. A képlékeny állapot megjelenése és eloszlása a szerkezetben az effektív képlékeny alakváltozás mérőszámának megjelenítésével szemléltethető.

37

38

 


 

6. Méretezés és eredmények

Acél és fa méretezési elemeknél is rendelkezésre áll az átsorszámozási lehetőség.

A vasalási paraméterek táblázatában az összes megadott paraméter megjeleníthető: 39

Rúd/Borda elemek esetén választható, hogy az Nx valamint Mx igénybevételek az elemek lokális x-z vagy x-y síkjában jelenjenek meg:

40

 

Az eredménytáblázatoknál a szélsőérték kigyűjtés az alapértelmezés szerint bekapcsolt oszlopokra történik.

 A gerendavasalás ablakon csak a támaszok módosításának befejezése után indul el a számítás.

 Alaptest méretezésnél beállíthatóak az elvégzendő vizsgálatok (talajtörés, elcsúszás, állékonyság) valamint a maximális kihasználtságok:

41

42

XLAM laminált, réteges lemezek feszültségeinek számítása (új XLM modul):

 

43Normálfeszültségek eloszlása hajlító- és normáligénybevételből

44

Nyírófeszültségel eloszlása

 

Acélméretezésnél kihajlási hosszak automatikus meghatározása:

45

Acélméretezésnél kifordulási paraméterek pontosabb megadása a megtámasztási viszonyok egyedi előírásával. A méretezési elem bármely pontjában a szelvény tetszőleges magassági pozíciójában definiálható adott merevségű megtámasztás.

46

47

Faszerkezet optimálás (új TD9 modul):

Az új TD9 modul faszerkezetek szelvényeinek optimálását teszi lehetővé. Az optimálás tetszőleges tehereset, teherkombináció alapján történhet szelvénytári, modellben definiált szelvényekből, vagy paraméteres szelvénytípusokkal.

A számítás során megadható a megengedett maximális kihasználtság, beállítható, hogy szilárdsági és stabilitásvesztési vizsgálatok is lefussanak, rögzített paramétereket definiálhat, valamint az optimálás célját (súlyminimum, magassági, szélességi minimum) megadhatja. A számítás a gép erőforrásait kihasználva több szálon is futtatható.

48

 Hídszerkezet optimalizálás előtti állapota

 49Optimalizálás utáni állapot – a híd alsó övének mérete jelentősen változott

Acélszerkezeti kapcsolatok ellenőrzése (új SC1 modul):

a) Oszlop – gerenda félmerev kapcsolat

50

b) Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat

51

c) Főtartó – fióktartó gerenda félmerev kapcsolat

52

d) Oszlop – gerenda névlegesen csuklós kapcsolat

 53

e) Gerenda-gerenda homloklemezes kapcsolat

54

f) Gerenda-oszlop homloklemezes kapcsolat

 55g) Gerendaillesztés

56

h) Karimás csőkapcsolat

57

i) Csomólemezes bekötés

58

j) Rácsos tartó kapcsolat

59


7. Dokumentáció

 Nyomtatott oldalak fejlécébe saját pecsét (céglogó) helyezhető el.

60

Céglogó definiálása az Alapbeállításoknál

Dokumentáció nyomtatási előnézet egyszerre több oldal megjelenítésére is képes, amennyiben az előnézeti ablak mérete ezt lehetővé teszi.


 

8. Az AxisVM13 és grafikus kártya

A 13-as AxisVM kiadás egyik újdonsága a grafikus kártya processzorának, utasítás készletének igénybevétele a komolyabb grafikai feladatok elvégzésére (pl. modell mozgatása, forgatása). Ennek az új funkciónak köszönhetően sokkal egyenletesebb, „simább” a modell mozgatásakor megjelenő kép, mivel a célhardver (maga a grafikus kártya) hatékonyabb a megjelenítéshez szükséges számítások végrehajtására, mint a számítógép alaplapi processzora. A grafikus kártya fent említett célú hatékony használata szabványos programozói utasításkészlettel történik. A grafikus kártyák szoftverből történő elérését az operációs rendszer (a Windows) intézi a grafikus kártyákhoz adott kiegészítő meghajtó program (a driver) segítségével. A meghajtó programot nem az AxisVM program készítői, hanem a grafikus kártya gyártói készítik. Kis túlzással ahány számítógép, annyi féle grafikus kártya, így annyi féle meghajtó program. Sajnos a grafikus kártya illesztő programjában lévő kompatibilitási, programozási hibák az AxisVM 13 futtatásában hibát tudnak okozni (pl. a hálógeneráláskor, a modell mozgatásakor a program működése váratlanul leáll). Amennyiben az AxisVM 13 program használatakor a grafikus kártyára utaló Windows hibaüzenetet kap, akkor sajnos az Ön számítógépében lévő grafikus kártya illesztő programja (a driver) hibás.

 

Két dolgot tehet a hiba megszüntetésére:

 1. Kapcsolja ki az AxisVM 13 programban a grafikus kártya fent említett célú használatát! Ezt a Beállítás/ Alapbeállítások/Színek párbeszéd ablakon tudja megtenni:

1+

Természetesen ezt követően a modell mozgatása/forgatása kevésbé simává, döcögőssebbé válik.

Amennyiben már az AxisVM 13 program el sem indul, úgy nincs lehetőség a menüpontot előhívni. Ebben az esetben az alábbi módon járjon el: Az AxisVM Indítóikonjára jobb gombbal kattintva válassza ki a tulajdonság menüpontot!

A cél mezőben bővítse a parancssort az idézőjel után írt /SAFE szöveggel!Így a program úgy indul el, hogy kikapcsolja a grafikuskártya gyorsító funciójának a használatát.

2+

Az elérési útvonal esetleg eltérhet, azt ne módosítsa!

2. Végleges megoldásként a számítógépében lévő grafikus kártya gyártójának honlapján keresse meg, töltse le és telepítse a megfelelő meghajtó programot (drivert), ami remélhetőleg megoldja a problémát. Ezt követően kapcsolja vissza az előző pontban bemutatott módon kikapcsolt „Video hardvergyorsítás” funkciót, és tesztelje a program működését! A grafikus kártya típusát megtalálja a Windowson belül a Vezérlőpult/Eszközkezelő ablakban a Videokártyák bejegyzés alatt.

9. Ax AxisVM 12, 13 és a Windows 10

Az AxisVM 12, 13 verziójú programok futtatása problémamentes Windows 10 környezetben.

10. Az AxisVM 13 3. kiadásának újdonságai

 1. Általános

Revit interface (új REV modul (60/35 eFt+ÁFA))

Az Autodesk Revit 2015-ös (vagy későbbi) verziójából a modell egy közbenső fájl (*.rae) vagy az AxisVM COM interface segítségével átvihető az AxisVM-be, ahol a program azt statikai vázzá alakítja.

kép22

kép23

kép24

2. Szerkesztés

Új beállítás: A nézet megőrzése undo műveleteknél

kép25

3. Terhek

Új teherpanel eszköz: teherpanelek létrehozása egy lépésben a kijelölt tartományokon

Új teherpanel beállítás: a teherpanel terheinek szétosztása a teherpanel alá eső tartományokon és a bekapcsolt részletekben lévő vonalelemeken

kép26

Ha X vagy Y irányban eltérő spektrumot állítunk be, akkor eltérő qdX és qdY faktorokat állíthatunk be.

Az Eurocode NL paraméterek frissítése NPR 9998 (December 2015) szerint.

kép27

4. Számítás

A nemlineáris számítás figyelembe tudja venni nemcsak a felületelemek, de a vonalelemek (gerendák, oszlopok) vasalását is.

A pushover számítás figyelembe tudja venni a felületelemek és a vonalelemek (gerendák, oszlopok) vasalását.

Hóterhek: Túllógó tetőperemek alsó felére is kerülnek szélterhek EC 1-4 7.2.1 szerint.

5. Eredmények, tervezés

kép28 Virtuális rudak, virtuális sávok

A virtuális rudak tengelyükre merőlegesen integrálják a velük összerendelt tartományok felület-igénybevételeit és rúderedményekké alakítják azokat. A virtuális rúd tengelye az egyes metszetek súlypontján halad keresztül.

A virtuális sávok olyan virtuális rudak, ahol az integrálás egy előre megadott, rúdtengely körüli sávra korlátozódik.

kép29

Cső héjmodellje. A tartományokhoz rendelt virtuális rúd szolgáltatja a rúdigénybevételeket (itt az My-t)

Új eszközök: tényleges vasalás megadása vonalelemekre egyirányú hajlításra (gerenda) vagy kétirányú hajlításra (oszlop)

kép30

kép31 kép32

Drótváz nézetben a keresztmetszet vázlatrajzában a tényleges vasalás is megjelenik.

kép33

A méretező modulban a vasbeton gerendák tényleges vasalása is szerkeszthető és ellenőrizhető.

kép34

6. Dokumentáció

Beállítható,  hogy a Táblázatkezelőben a modellben ténylegesen használt anyagok sorszáma és neve vastagon jelenjen meg. Ld. Formátum / Felhasznált anyagok neve vastagon

kép35

Táblázatkezelőben a szelvény sorszáma helyett (vagy mellett) a szelvénynév is megjeleníthető.

kép36