AxisVM 12 újdonságok

2013 június, Budapest

Általános

64 bites változat, teljes memória tartomány elérése mind a számítás, mind az adatmegadás, mind az eredmények kiértékelése során.

Windows 7 típusú megnyitás/mentés párbeszéd ablak.

Táblázatos nézetekben a ki/be kapcsolt oszlopok aktuális állapota elmenthető.

PDF rajzi állományok beolvasása háttér ábraként vagy aktív hálózatként. – Új modul – PDF!

AutoCAD 2004 kompatibilis DXF export/import (RGB színek és Unicode karakterek alkalmazása.)

IFC import során a boolean műveletek (kivonás, egyesítés, közös rész) kezelése.

Különböző tulajdonságok (anyag, keresztmetszet, csukló típus, vastagság, építészeti elemtípus (oszlop, gerenda, födém, fal stb.)) szerint eltérő színes megjelenítés.

Különböző építészeti elemtípus (gerenda, oszlop, fal, födém) szerinti eltérő színű megjelenítés.

Különböző keresztmetszetek eltérő színnel történő megjelenítése.

Színpaletta egyedi beállítása, módosítása, elmenthetősége.

őö9i üu ü8u ü98u

Alapértelmezett színátmenet.

fgdfghfdbdf

Felhasználó által beállított színátmenet.

Szerkezeti elemek és grafikus szimbólumok (csomópontok, vonalak, csuklók, támaszok, terhek stb) méretének, színének egyedi beállíthatósága.

Példa: gerenda színének megváltoztatása pirosról feketére.

A gerenda fekete vonallal jelenik meg.

Szerkesztés

Eltérő raszter hálók használata egy modellen belül. Szintenként eltérő raszterek használata.

A DXF/PDF háttérfólián lévő elemek szerkeszthetőek. (Rajzolási lehetőség, meglévő elemek módosítása.)

A keresztmetszeti szerkesztő ablakban a szelvény kótázása.

Nyújtási lehetőség a szelvényszerkesztő ablakban.

Végeselem háló – AxisVM 11

Végeselem háló – AxisVM 12

Terhek

Tehercsoport kombinációs táblázat.

Szerkeszthető tehercsoport kapcsolatok.

Hó- és szélteher generálása (SWG modul)

Teherpanel szerkesztő.

Hóteher paramétereinek megadása és a hóteher meghatározása.

Generált hóteher.

Szélteher paramétereinek megadása és a szélteher meghatározása.

Generált szélteher.

Számítás

Rugalmas-képlékeny és nemlineáris anyagmodellek alkalmazhatósága és az ezeket figyelembe vevő nemlineáris számítás gerendákra, bordákra, lemezekre, tárcsákra és héjakra. (PNL csomagok)

Lyukkal gyengített tárcsa rugalmas-képléken vizsgálata.

Képlékeny viselkedés (hiszterézis) ciklikus teher hatására.

Többszálú számítás az eredmények kiértékelésekor is (feszültségek, vasalás, repedés tágasságok stb. meghatározásakor).

Eredmények

Gerendák relatív elmozdulásainak megjelenítése.

Teljes eltolódás.

Relatív eltolódások.

Felhasználó által előállított és elmenthető burkoló beállítások. Előre definiált burkolók használata (ULS vagy SLS kombinációk burkolói).

Pushover (eltolódás) vizsgálat során a képlékeny csuklók relatív elfordulásainak megjelenítése.

Rugalmas, képlékeny vagy a végső elmozdulások megjelenítése rugalmas-képlékeny számításhoz (PNL csomag).

Méretezés

A méretezett pontalapok megjelenítése automatikus méretvonalakkal.

Látványterv.

Drótvázas megjelenítés.

Beépített eljárás acél gerendák kifordulási nyomatékainak meghatározására.

Acél rúdelemek szelvényeinek optimalizálása (súly, vagy keresztmetszeti méret optimalizálás). – új modul – SD9!

Dokumentálás

Mozgó teher táblázatának megjeleníthetősége a dokumentációban.

A dokumentációgeneráló kezeli a modell burkoló eredményeit.

Hasonló modellek gyors dokumentálása sablonok segítségével.

Dokumentáció sablon készítése

Átszúródás vizsgálat részletezett számítási eredményeinek megjelenítése és dokumentálhatósága.

Pontalap méretezés részletezett számítási eredményeinek megjelenítése és dokumentálhatósága.

Az AxisVM 12 3. kiadásának újdonságai

Csomóponti és vonalmenti támaszok rajzolása

Csomóponti és vonalmenti támaszok rajzo­lása varázsceruzával. A támasz­merevségek már megadott támaszokról felvehetők, illetve számíthatóak is.

Csak a kijelölt elemek megjelenítése

Egy új gyorsgomb segítségével válthatunk, hogy csak a kijelölt elemeket, vagy a teljes szerkezetet lássuk. Az ábrák és táblázatok külön részlet definiálása nélkül felhasználhatóak a dokumentációban.

Teherpanel geometriájának módosítása

A 12-es verzióban teherpanelek megadásával határoljuk körbe azokat a területeket, ahol hó- és szélterhek hatnak. A 3. kiadásban a meglévő teherpanelek geometriája, ha a Terhek fülön állunk, módosítható. Ehhez húzzuk el a teherpanel körvonalának valamelyik szakaszát és válasszunk az előugró palettáról. Ha a teherpanel sarokpontját szeretnénk odébbhúzni, de a program a csomópontot azonosítja, kapcsoljuk ki a csomópontok megjelenítését a Szimbólumok gyorsgombbal!

Teherpanel alatti teherhordó elemek újradefiniálása

A teherpanel alatti teherhordó elemek újradefiniálásához három lehetőséget kínál a program: 1) az eredetileg megadott teherhordó elemek visszaállítása, 2) a teherpanel alá eső elemek beállítása (automatikus), 3) a teherhordó elemek kijelölésének módosítása (a teherhordó elemek kijeölve látszódnak, de módosítható a kiválasztás).

A modellben használt betonacélok táblázata

Metszetszakasz átlag eredmények táblázatos formában

A metszetszakasz átlagok eredménytáblázata az aktuális eredménykomponens előjelváltási helyei közti alszakaszokon számított átlagértékeket mutatja. Ezért az eredményadatok mennyisége függ az eredménykomponens viselkedésétől és az egyes komponensekre eltérhet.

Az egyes alszakaszokon a következő értékek adódnak:

Kezdőpont / Végpont koordináták, az alszakaszon átlagolt érték, az alszakasz hossza, ha van, az eredő értéke és pozíciója.

Rugalmasan ágyazott gerenda méretezése alaptestként

Rugalmasan ágyazott gerendák is méretezhetőek sávalapként.

Geotechnikai kombinációk

Alaptest-tervezéshez külön geotechnikai kombinációk generálhatóak, melyek gazdaságosabb méretezést tesznek lehetővé, mint az ULS kombinációk.

Ha az Ábrázolási paraméterek dialógusablakban a Mértékadó kombináció képletének kiválasztása Automatikus, az alapozástervező modul az elcsúszási és talajtörési kihasználtság számításához automatikusan geotechnikai kombinációkat használ. E kombinációkhoz tartozó eredményeket a modellben is megtekinthetjük, ha Egyedi képletet választunk és utána bejelöljük valamelyik geotechnikai kombinációt.